Boddehuis

Voor ons specialistische onderwijs geldt dat we er alles aan zullen doen om de ontmoeting te blijven organiseren met de mensen in de wereld om de school heen. Letterlijk verbinding maken met de buitenwereld om de kansen op samen leven, samen werken en samen wonen te vergroten. We zijn dan ook erg blij met de mogelijkheid die de woningbouwverenigingen in Tilburg ons geboden hebben: een huis in de wijk, genaamd het Boddehuis.

Vertrekpunt van leren vormt het dagelijks leven van de leerling.
We zien het Boddehuis als een prima locatie om het ‘zelfredzaam worden’ in de maatschappij te bevorderen. Het letterlijk zichtbaar zijn van mensen met een (verstandelijke) beperking bevordert de integratie. Leerlingen nemen onder begeleiding van buurtbewoners en vrijwilligers deel aan allerlei dagelijkse activiteiten die de leefbaarheid van een wijk kunnen versterken.

Het aangaan en onderhouden van relaties is een belangrijk doel in het kader van de ontwikkeling van burgerschap. Maar het is niet alleen een schooldoel, organisaties als een woningbouwvereniging hebben daar met het oog op de toekomstige bewoners ook belang bij.