De Bodde > Onze School

VSO De Bodde

VSO De Bodde verzorgt onderwijs aan licht tot ernstig verstandelijk beperkte leerlingen van 12 t/m 20 jaar.  Veelal met complexe problematiek. Het leerstofaanbod is sterk gericht op zelfredzaamheid, waarbij we toewerken naar uitstroom Arbeid en Dagbesteding met flexibele ondersteuning.

Het onderwijsleerproces bestaat uit het ontwikkelen van cognitieve, sociale en praktische kennis, attituden en vaardigheden. We maken dit mogelijk door een duidelijke, gestructureerde, uitdagende leeromgeving waarin leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk problemen op te lossen. We zetten functionele en uitnodigende leer- en hulpmiddelen in om het leerproces te ondersteunen.

Onze school is toegankelijk voor leerlingen met een IQ < 55 of een IQ > 55 en < 70 met een bijkomende problematiek.  Ook leerlingen met een IQ hoger dan 70 zijn welkom, waarbij we altijd goed bekijken of wij deze leerling met passende begeleiding het juiste onderwijsaanbod kunnen bieden.

Ouderbetrokkenheid

Naast het gezin of de zorginstelling speelt de school een belangrijke rol bij de ontwikkeling van elk kind. We vinden het daarom zeer belangrijk dat er goede contacten zijn tussen ouders en de medewerkers van de school. De wederzijdse betrokkenheid kan niet groot genoeg zijn. Daarom nemen we ideeën en adviezen van ouders heel serieus.

De persoonlijke contacten verlopen via de bespreking van het ontwikkelperspectief, rapporten, school- en huisbezoeken, telefonische contacten, dagelijks contactschrift tussen ouders en leerkracht en e-mail. Ouders kunnen te allen tijde contact opnemen wanneer ze dit willen.

Ook onze school neemt op de volgende momenten contact op met ouders:

 • groepsouderavond aan het begin van het schooljaar
 • in het kader van het ontwikkelingsplan
 • trajectbesprekingen met de Commissie van Begeleiding
 • de ‘ontwikkelperspectief-bespreking’ halverwege en aan het eind van het schooljaar
Lees meer

Leerlingenzorg

We volgen de leerlingen van De Bodde nauwgezet en leggen de resultaten vast in een dossier. Hiervoor maken we gebruiken van:

 • Toetsing
  Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, brengen wij de leerresultaten in beeld
 • Leerlijnprofiel
  Voor het leerstofaanbod maken we al enkele jaren gebruik van leerlijnen die speciaal zijn ontwikkeld zeer moeilijk lerende leerlingen
 • ZIEN!
  Stelt de leerkracht vragen over zeven onderdelen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
Leerlingenzorg

Schoolmaatschappelijk werk

Voor alle vragen over naschoolse begeleiding, logeer- en vakantieopvang, thuisondersteuning, wonen, aanvraag van beschikking of indicatie, contacten met de gemeente en meer, kunt u terecht bij onze maatschappelijk deskundige René Vrins. René ondersteunt leerlingen en hun ouders/verzorgers op alle levensgebieden in alle levensfasen. U kunt hem bellen op 013-467 13 63.

René kan u bijvoorbeeld ook helpen bij de aanvraag van vergoedingen voor:

 • OV-begeleiderskaart
 • Dubbele kinderbijslag
 • Kilometervergoeding leerlingenvervoer
 • Remedial teaching zwemmen de 3 Berken
 • Luiervergoeding
 • Fietsondersteuning
 • Zorgoppas

Samenwerkingen

Zorg in Onderwijs

Een groot aantal leerlingen op de Bodde heeft extra ondersteuning nodig om het onderwijs succesvol te doorlopen. Deze ondersteuning heet Zorg in Onderwijs (ZiO) en kan bestaan uit persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld hulp bij de toiletgang of eten) of begeleiding bij activiteiten.

Deze ondersteuning wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet (vanuit de gemeente waarin het kind woont) of de Wet langdurige Zorg (Wlz, vanuit het zorgkantoor van de regio waarin het kind woont).

Wilt u meer weten over Zorg in Onderwijs? Lees dan snel verder.

Lees meer

Buitenschoolse begeleiding

De Bodde werkt samen met Amarant die de buitenschoolse begeleiding (BSB) aanbiedt. De BSB is al vele jaren een vertrouwde thuiskomplek voor veel kinderen. De BSB is gevestigd in de Dalenstaat 21 in Tilburg. Dit is op vijf minuten reisafstand van De Bodde.

Heeft u vragen over aanmelden, zorg en indicatie, dan kunt u contact opnemen met het aanmeldbureau. Zij zijn telefonisch bereikbaar: 088-611 99 55.

Wilt u meer weten over buitenschoolse begeleiding? Lees dan snel verder.

Lees meer

Samen grenzen verleggen

We zetten ons in voor de ontwikkeling en groei van onze leerlingen. We moedigen nieuwsgierigheid aan en willen graag dat iedereen nieuwe dingen leert en ontdekkingen ervaart.