De Bodde > Praktische informatie

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over VSO De Bodde. Denk aan schooltijden, vakanties en studiedagen, aanmelden en meer.

Studiedagen

 • Maandag 11 september 2023
 • Donderdag 05 oktober 2023
 • Dinsdag 30 januari 2024
 • Vrijdag 07 juni 2024

Schooltijden

Dag Begin Einde
Maandag 08.45 uur 15.00 uur
Dinsdag 08.45 uur  15.00 uur
Woensdag 08.45 uur 13.00 uur
Donderdag 08.45 uur 15.00 uur
Vrijdag 08.45 uur 15.00 uur

 

Wilt u verlof aanvragen? Vul dan dit formulier in.

Vakanties

Vakantie Datum
Eerste schooldag 28 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 05 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 03 mei 2024
Hemelvaart 09 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 07 juli t/m 16 augustus 2024

 

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Aanmelden

Het School Ondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft op welke groep leerlingen SO De Bodde zich richt. In het gedeelte Toelating en plaatsing van leerlingen kunt u de aanmeldingsprocedure vinden.

Een leerling die aangemeld wordt moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. Deze wordt door het samenwerkingsverband afgegeven. De procedure voor het aanvragen van een TLV verschilt per samenwerkingsverband. Heeft u hier vragen over, neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op en vraag naar onze gedragswetenschapper.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit vier teamleden en vier ouders. De school kiest de teamleden vanuit onze school en de ouders kiezen de vier ouders/verzorgers . De (adjunct)-directeur neemt steeds als adviseur deel aan de vergaderingen. De MR heeft vaak een adviserende maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken van de school. Alle ouders en medewerkers van De Bodde kunnen zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen vinden om de drie jaar plaats.

Onze MR-leden

 • Ouders/verzorgers:
  • Kurt van der Linden (secretaris)
  • Simone van Drunen
  • Gigi Susana
  • Pascalle Ligtenberg

 

 • Medewerkers De Bodde
  • Monique Vissers (voorzitter)
  • Ilse van Lier
  • Inge de Nijs
  • Inge van de Sande

In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover de raad adviesrecht heeft en waarover zij instemmingsrecht heeft. Dit reglement ligt op school om te bekijken. We zien de MR (naast bovenstaande taken) ook als klankbord en vinden het belangrijk ze breed te informeren en te bevragen over ontwikkelingen van onze school.

Wilt u een onderwerp bespreken met de MR of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze MR via mr.debodde@biezonderwijs.nl

Halen en brengen van kinderen

Op het VSO komen steeds meer leerlingen met de fiets of het openbaar vervoer. Samen met de gemeente hebben we de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk gemaakt. Er blijven natuurlijk wel ‘piekmomenten’: tussen 8.30 – 9.00 uur en tussen 14.30 – 15.30 uur. Met de taxichauffeurs zijn afspraken gemaakt over het parkeren en het in- en uitstappen.

Wij vragen alle ouders om bij het wegbrengen en ophalen van hun kind zich aan de verkeersregels te houden. Parkeer daar waar de veiligheid van onze leerlingen niet in gevaar komt.

Leerlingenvervoer

Alle informatie over het leerlingenvervoer, kunt u vinden op de site: https://regiovervoermiddenbrabant.nl/leerlingenvervoer. Op deze site vindt u ook het ouderportaal. Via het ouderportaal kunt u op elk moment van de dag wijzigingen over de ritten doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is of vanwege andere redenen niet meerijdt.

Wilt u liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 0900 – 77 55 862.

Samen grenzen verleggen

We zetten ons in voor de ontwikkeling en groei van onze leerlingen. We moedigen nieuwsgierigheid aan en willen graag dat iedereen nieuwe dingen leert en ontdekkingen ervaart.